Försäkra elbil bakgrund
Försäkra elbil logo

Försäkra elbil hos Zmarta försäkring

För dig som letar efter det bästa valet för att försäkra din elbil så är Zmarta en utmärkt jämförelsetjänst att överväga.

Därför Zmarta försäkring

Den största fördelen med att använda Zmarta för att jämföra bilförsäkringar är det omfattande utbudet av försäkringsalternativ. Från trafikförsäkring till halv- och helförsäkring, allt finns. Priset på din försäkring är flexibelt och baseras på faktorer som körsträcka, ålder och bilmodell.

  • Försäkra elbil hos Zmarta försäkring

Täckning & skydd

Med Zmarta kan du jämföra försäkringar som erbjuder grundläggande trafikförsäkring. Denna obligatoriska försäkring täcker personskador och skador på andras egendom. Försäkringen gäller även om någon annan drabbas av skada i samband med användning av ditt fordon.

För de som önskar utökat skydd finns alternativ som halvförsäkring och helförsäkring. Halvförsäkringen inkluderar skydd mot brand, glas och stöld. Helförsäkringen lägger till ytterligare skydd för vagnskada. Dessutom kan du lägga till tilläggsförsäkringar som hyrbil och självriskskydd vid djurkollision.

Zmarta erbjuder specialanpassade försäkringar för att täcka specifika behov. Du kan till exempel få ersättning för kristerapi om du eller en passagerare lider av psykisk ohälsa till följd av en trafikolycka. Ett annat exempel är trafikolycksfallsförsäkringen, som kompletterar trafikförsäkringen och erbjuder ersättning vid medicinsk invaliditet.

Försäkra elbil hos Zmarta försäkring

Omdöme

Försäkra elbil bakgrund
Intresserad av Zmarta försäkring?

SE DITT PRIS